Ayuntament de Benicarló

Menu

Aquesta és la pàgina web preparada per a la reserva de places en les activitats esportives que organitza la Regidoria d'Esports del Ajuntament de Benicarló en col·laboració amb IOCUM, gestió esportiva i educativa.


INSCRIPCIONS TANCADES
LLISTES PROVISIONAL 18 DE SETEMBRE
A PARTIR DE LES 16:00 HORES

INSCRIPCIONS AL PROGRAMA

Aquesta PREMATRÍCULA (reserva) comporta l'acceptació de totes les bases indicades en aquest document: DIVERESTIU-2024

 

NORMES DE PARTICIPACIÓ

1. ATENCIÓ PRESENCIAL A FAMÍLIES
◦ Hi haurà atenció presencial el dimecres 12 i dijous 13 de juny, de 10.00 a 13.30 h a l’oficina del Pavelló Poliesportiu (porta principal), per a les famílies que tinguen alguna consulta o haguen inscrit un xiquet/a amb necessitats especials.

2. INSCRIPCIONS:
◦ La inscripció no implica que es tinga dret a plaça.
◦ Si hi ha més sol·licituds que places, es farà un sorteig i les persones que no obtinguen plaça formaran part d’una llista d'espera.
◦ Si les sol·licituds són menys que les places oferides, no es farà cap sorteig.
◦ Una vegada es publiquen les llistes definitives i es comprove que el xiquet/a té una plaça assignada, s’ha de fer el pagament de l’activitat.
◦ Si el pagament no es fa dins dels dies indicats, es perdrà la plaça i aquesta s'assignarà al xiquet/a que li corresponga de la llista d'espera.

3. RÀTIOS DELS GRUPS:
◦ Els grups tindran una ràtio d’1 monitor/a per cada 12 alumnes (o 1 per cada 10 segons l’activitat i edat).
◦ En l’imprés mèdic, la família ha de fer constar qualsevol necessitat especial del xiquet/a, per poder previndre reforços amb l’equip de monitors/es.

4. HORARIS:
◦ A la reunió convocada s’informarà sobre tota la dinàmica del campus, horaris, funcionament diari, tant en l'àmbit d'activitats com de normes. Per tant, és important assistir-hi.
◦ Una vegada comencen les activitats, si es modificaren posteriorment els horaris, s'avisarà mitjançant una circular informativa al correu electrònic indicat en la inscripció.

5. ÉS OBLIGATORI EMPLENAR EN LA INSCRIPCIÓ LA SEGÜENT INFORMACIÓ:
◦ Dades d’alumne/a (dades personals, autorització d’entrega i recollida de l’alumnat, etc.).
◦ Declaració responsable.
◦ Informe mèdic (si escau).

6. INFORMACIÓ MÈDICA:
◦ Quan es faça la inscripció, s'ha de comunicar si el xiquet/a pateix alguna al·lèrgia o malaltia o necessita medicació especial.
◦ La Regidoria d’Esports pot demanar l’informe mèdic o qualsevol altre certificat que acredite la situació especial de salut del xiquet/a.
◦ La no aportació de l’esmentat informe o certificat, sense motiu justificat, pot comportar la baixa del campus.
◦ En tot cas, es recomana fer abans una revisió mèdica.