Ayuntament de Benicarló

Menu

Aquesta és la pàgina web preparada per a la reserva de places en les activitats esportives que organitza la Regidoria d'Esports del Ajuntament de Benicarló en col·laboració amb IOCUM, gestió esportiva i educativa.


LLISTATS DEFINITIUS

RECORDATORI DE NORMES DE MATRICULA CAMPANYA ESPORTIVA D´HIVERN 23-24


1. FORMA DE PAGAMENT: Una vegada l'alumne/a siga admés/sa ha de fer la matrícula a l'Ajuntament abonan l'autoliquidació a l'entitat bancària en els dies establerts per a cada activitat.

2. TERMINI DE PAGAMENT: Els alumnes admesos dispondran d´un unic perirode de pagament per fer l´ingrés del 2 al 6 d´octubre. Passades aquestes dates, s'entendrà que l'alumne renúncia a la seua plaça.

3. PLACES VACANTS LLIURES: A partir del dia 16 d'octubre, totes les activitats amb places vacants quedaran obertes a qualsevol persona.

4. ABSÈNCIES: Si durant el curs, l'alumne té 5 absències no justificades, la seua plaça quedarà vacant i s'oferirà a usuaris en llista d'espera. Per justificar les absències, es podrà demanar als alumnes, el corresponent justificant laboral, mèdic o d'estudis.

 

ACTIVITAT FÍSICA ADAPTADA

AERÒBIC- STEP

BOX-PUMP

COMBINADA (CUBBA + MANTENIMENT)

CONDICIONAMENT FÍSIC D’ADULTS G1

CONDICIONAMENT FÍSIC D’ADULTS G2

FUNCTIONAL TRAINING

GIMNÀSTICA 3a EDAT G1

GIMNÀSTICA 3a EDAT G2

GIMNÀSTICA 3a EDAT G3

GIMNÀSTICA 3a EDAT G4

IOGA

JUMPLE

PILATES G1

PILATES G2

PILATES G3

TAI-TXI